FAQ

Wat gebeurt er met de verkoop van een pand als de verkoper failliet gaat tussen de ondertekening van het compromis met de koper en het verlijden van de akte bij de notaris?

faq image

Wordt de verkoper failliet verklaard, dan stelt de rechtbank van koophandel een curator aan. De koper kan de curator niet verplichten om de verkoopovereenkomst uit te voeren.

Er zijn 2 mogelijkheden:

De curator beslist dat de verkoop niet doorgaat

Heeft de koper al een voorschot betaald, dan is de kans groot dat hij dit definitief kwijt is. De koper heeft wel recht op de teruggave van het voorschot, maar moet hierbij rekening houden met de andere schuldeisers van de failliete verkoper. Om het voorschot terug te krijgen, zal hij een aangifte van schuldvordering moeten indienen bij de curator. De koper zal (een deel van) het voorschot uitsluitend kunnen terugkrijgen wanneer blijkt dat er bij de afsluiting van het faillissement nog iets valt te verdelen.

Het compromis zal ook moeten worden ontbonden om te vermijden dat men registratierechten moet betalen. Het is mogelijk om samen met de curator een document van minnelijke ontbinding te ondertekenen of men kan eventueel voor de rechtbank de gerechtelijke ontbinding van het compromis eisen. De minnelijke ontbinding en de dagvaarding voor de rechtbank moeten alleszins gebeuren binnen het jaar na ondertekening van het compromis. Dan pas zal de ontbinding van het compromis immers leiden tot een vrijstelling van de plicht om registratierechten te betalen.

De curator beslist dat de verkoop wel doorgaat

Als de curator meent dat de verkoop in het belang is van de schuldeisers, kan de verkoop toch doorgaan. De curator moet hiervoor wel de machtiging vragen bij de rechtbank van koophandel.

Besluit: word je als koper na de ondertekening van het compromis geconfronteerd met een faillissement van de verkoper, neem dan best zo snel mogelijk contact op met de curator. Zo kunnen de nodige afspraken worden gemaakt en krijg je snel duidelijkheid over het lot van de verkoop.

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Stel ze gerust, geheel vrijblijvend aan onze vastgoedspecialisten via ons contactformulier.

Expert in vastgoed

  • erkend makelaar sinds 1993
  • 8000+ vastgoedtransacties
  • groot netwerk in vastgoedsector

Sterk in marketing

  • vernieuwende commerciële acties
  • heel ruim klantenbestand
  • grote naambekendheid    

Klant staat centraal

  • gratis advies op maat
  • 15 professionals tot uw dienst
  • persoonlijke opvolging

Meest recente panden