FAQ

Wat als de huurder aan het contract onderuit wil?

faq image

Tekent men een huurovereenkomst, maar bedenkt men zich plots voor de ingenottreding, dan staat dit gelijk aan contractbreuk. De huurder weigert immers de overeenkomst verder uit te voeren. De verhuurder heeft dan ook recht op een vergoeding voor de schade die hij heeft geleden door deze contractbreuk.

Als er een clausule is opgenomen in de huurovereenkomst (forfaitair bedrag verbrekingsvergoeding), weet de huurder onmiddellijk waar hij aan toe is. Als er van een clausule geen sprake is, moet de verhuurder zijn reële schade bewijzen. Komen huurder en verhuurder tot een akkoord over het bedrag van de verbrekingsvergoeding, dan ondertekenen ze best een document tot minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Daarin staat beschreven dat de partijen het eens zijn om de huurovereenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de huurder een nader bepaalde verbrekingsvergoeding betaalt. Worden ze het hierover niet eens, dan zullen ze het geschil voor de vrederechter moeten brengen.

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Stel ze gerust, geheel vrijblijvend aan onze vastgoedspecialisten via ons contactformulier.

Expert in vastgoed

  • erkend makelaar sinds 1993
  • 8000+ vastgoedtransacties
  • groot netwerk in vastgoedsector

Sterk in marketing

  • vernieuwende commerciële acties
  • heel ruim klantenbestand
  • grote naambekendheid    

Klant staat centraal

  • gratis advies op maat
  • 15 professionals tot uw dienst
  • persoonlijke opvolging

Meest recente panden