FAQ

Waar kan ik terecht met een klacht tegen een vastgoedmakelaar?

faq image

Wens je een klacht neer te leggen tegen een BIV-erkende vastgoedmakelaar, dan kan dit gebeuren bij de uitvoerende kamers van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De klacht wordt onderzocht door de rechtskundig assessor. De vastgoedmakelaar moet zijn standpunt hierover schriftelijk bekendmaken aan het BIV. Vervolgens zal de assessor de klager hierover informeren en eventueel bijkomende informatie opvragen.

Onderzoek en uitkomst

Vervolgens onderzoekt de rechtskundig assessor de mogelijke inbreuken op de deontologie. Vindt de assessor dat een tuchtrechtelijke vervolging opportuun is, dan wordt de vastgoedmakelaar opgeroepen voor de Uitvoerende Kamer (UK) van het BIV. Indien niet, klasseert hij het dossier zonder gevolg. In uitzonderlijke gevallen kan hij eveneens bewarende maatregelen nemen om te voorkomen dat er verdere schade wordt berokkend.

Op de zitting licht de rechtskundig assessor de tenlastelegging toe. De vastgoedmakelaar mag daarop wederwoord bieden. Na de debatten neemt men de zaak in beraad. Dit gebeurt achter gesloten deuren. De beslissing wordt meestal verwezen naar een latere zitting en wordt openbaar uitgesproken.

Gevolgen

Bij een procedure voor de Uitvoerende Kamer of de Kamer van Beroep zijn de volgende 5 uitkomsten mogelijk:

 • Vrijspraak
 • Waarschuwing
 • Berisping
 • Schorsing
 • Schrapping

Het is bovendien mogelijk dat de Kamers een aanvullende opleidingsverplichting opleggen rond een bepaald onderwerp, al dan niet gepaard met een andere tuchtsanctie. Een geldboete is geen optie in deze tuchtrechtelijke procedure.

Op eenvoudig verzoek kan je het beschikkend gedeelte van de uitspraak verkrijgen. Wil je als klager ook de motivering ontvangen of zelfs inzage krijgen in het tuchtdossier, dan moet je hiervoor een verzoek richten tot de Uitvoerende Kamer.

De UK kan uitsluitend tuchtsancties opleggen. Bij de Uitvoerende Kamer kan je dus niet terecht voor een schadevergoeding of rechtsherstel. Enkel burgerlijke rechtbanken kunnen hierover een uitspraak doen. Het is ook niet mogelijk om je burgerlijke partij te stellen voor de UK.

Tegen de beslissing van de UK kan door de beklaagde of de rechtskundig assessor hoger beroep worden aangetekend bij de Kamer van Beroep (KvB) van het BIV. Je bent als klager geen partij in de behandeling van de zaak en dus kan je geen hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak. Dit is eigen aan een tuchtprocedure.

Klachtenprocedure

Een klacht tegen een erkende vastgoedmakelaar wegens inbreuk op de plichtenleer kan via één van onderstaande wegen worden overgemaakt aan het BIV:

 • Telefonisch: 02/505 38 50
 • Per brief: t.a.v. de Rechtskundig Assessor van het BIV, Uitvoerende Kamer, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel
 • Per fax: 02/503 42 23
 • Per e-mail: uk@biv.be

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Stel ze gerust, geheel vrijblijvend aan onze vastgoedspecialisten via ons contactformulier.

Expert in vastgoed

 • erkend makelaar sinds 1993
 • 8000+ vastgoedtransacties
 • groot netwerk in vastgoedsector

Sterk in marketing

 • vernieuwende commerciële acties
 • heel ruim klantenbestand
 • grote naambekendheid    

Klant staat centraal

 • gratis advies op maat
 • 15 professionals tot uw dienst
 • persoonlijke opvolging

Meest recente panden