FAQ

Mag ik als verkoper-opdrachtgever de verkoopopdracht aan een vastgoedmakelaar vroegtijdig stopzetten?

faq image

In de overeenkomst met de vastgoedmakelaar kan men bepaalde bedingen opnemen waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden je een einde kan maken aan de verkoopopdracht van de vastgoedmakelaar.

Opzegbeding

Dit betekent dat als klant steeds eenzijdig de overeenkomst met de vastgoedmakelaar mag opzeggen, zonder enige motivatie. Hiervoor mag de vastgoedmakelaar mag wel een opzegvergoeding vragen. Die vergoeding mag niet meer bedragen dan 50 procent van het voorziene commissieloon.

Herroepingsbeding

Dit betekent dat je als klant het recht hebt om de overeenkomst met de vastgoedmakelaar te annuleren binnen de 7 werkdagen na de ondertekening ervan. Werd de verkoopopdracht bij je thuis ondertekend door jezelf en de vastgoedmakelaar, dan is de herroepingstermijn zelfs 14 kalenderdagen. Gaf je de vastgoedmakelaar de opdracht om al onmiddellijk tijdens de herroepingstermijn met de verkoop te beginnen, dan mag de vastgoedmakelaar wel een redelijke vergoeding vragen voor de prestaties die hij al verrichtte vóór de herroeping.

Clausule van stilzwijgende verlenging

Dit betekent dat de overeenkomst met de vastgoedmakelaar stilzwijgend wordt verlengd bij het verstrijken van de overeengekomen duur, als de klant niet heeft opgezegd. Je hebt in dit geval als klant steeds de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, zonder dat je een opzegvergoeding verschuldigd bent. Maar wil je dat de vastgoedmakelaar van de ene op de andere dag zijn opdracht stopzet, dan zal je toch een opzegvergoeding moeten betalen van maximum 50 procent van het commissieloon.

Lijstbeding

Zeg je de opdracht van de vastgoedmakelaar op, dan moet je er rekening mee houden dat de vastgoedmakelaar je binnen de 7 werkdagen na het einde van de opdracht een lijst kan overmaken met de namen van alle personen aan wie hij in het kader van de verkoop precieze en individuele informatie verschafte. Als je woning dan binnen de 6 maanden na het einde van de opdracht wordt verkocht aan één van de personen vermeld op de lijst, ben je aan de vastgoedmakelaar toch het commissieloon verschuldigd. Natuurlijk zal de eventueel al betaalde opzeggingsvergoeding worden afgetrokken van het commissieloon.

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Stel ze gerust, geheel vrijblijvend aan onze vastgoedspecialisten via ons contactformulier.

Expert in vastgoed

  • erkend makelaar sinds 1993
  • 8000+ vastgoedtransacties
  • groot netwerk in vastgoedsector

Sterk in marketing

  • vernieuwende commerciële acties
  • heel ruim klantenbestand
  • grote naambekendheid    

Klant staat centraal

  • gratis advies op maat
  • 15 professionals tot uw dienst
  • persoonlijke opvolging

Meest recente panden